RNDr. Marek Samec

Používateľský profil
RNDr. Marek Samec

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Martinské centrum pre biomedicínu (BioMed), Jesseniova lekárska fakulta UK
Adresa:
Malá Hora 4C/4D,
03601, Martin
Slovensko

Príspevky

Úloha rastlinných funkčných potravín v regulácii epigenetických zmien v animálnom modeli rakoviny prsníka

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2020
100%
Hodnotenie príspevku