RNDr. Monika Hudáčová

Používateľský profil
RNDr. Monika Hudáčová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa:
Šrobárová 2,
041 80, Košice
Slovensko

Príspevky

Cytotoxický a cytostatický účinok akridín-4-benzohydrazidových a akridín-4-tiosemikarbazidových derivátov

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia
2021
98%
Hodnotenie príspevku