RNDr. Magdaléna Májeková PhD.

Používateľský profil
RNDr. Magdaléna Májeková PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Centrum experimentálnej. medicíny SAV
Adresa:
CEM SAS, Dubravska cesta 9,
84104, Bratislava
Slovensko