Mgr. Alexandra Gubóová

Používateľský profil
Mgr. Alexandra Gubóová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
PF UPJŠ, KFCH
Adresa:
Šrobárova 2,
041 54, Košice
Slovensko