Ing. Matej Fridrich

Používateľský profil
Ing. Matej Fridrich

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Hospodárska, 28,
91701, Trnava
Slovensko