Ing. Mária Polakovičová

Používateľský profil
Ing. Mária Polakovičová

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Hospodárska 28,
91701, Trnava
Slovensko