Bc. Samuel Sabanoš

Používateľský profil
Bc. Samuel Sabanoš

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Prešovská univerzita v Prešove, FHPV, Katedra biológie
Adresa:
17. Novembra 1,
08001, Prešov
Slovensko

Príspevky

Biometrická analýza znakov očnej dúhovky u probandov v príbuzenskom vzťahu

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
2021
100%
Hodnotenie príspevku