Ing. Peter Herc

Používateľský profil
Ing. Peter Herc

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Slovenská Poľnohospodárska Univerzita
Adresa:
Tr. A. Hlinku 2,
949 76, Nitra
Slovensko