MVDr. Zuzana Kasičová

Používateľský profil
MVDr. Zuzana Kasičová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
UVLF v Ke, Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia
Adresa:
Komenského 73,
041 81, Košice
Slovensko

Príspevky