RNDr. Kristína Krochtová

Používateľský profil
RNDr. Kristína Krochtová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa:
Moyzesova 11,
040 01, Košice
Slovensko

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku