Bc. Kristína Pulišová

Používateľský profil
Bc. Kristína Pulišová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Adresa:
Ladomerská Vieska 218,
96501, Žiar nad Hronom
Slovensko