Bc. Simona Petrovičová

Používateľský profil
Bc. Simona Petrovičová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav biologických a ekologických vied, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Adresa:
Šrobárová 2,
041 54, Košice
Slovensko

Príspevky

Vplyv fekálnej mikrobiálnej transplantácie na navodenie remisie pri chemicky indukovanej kolitíde u potkana

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
2021
98%
Hodnotenie príspevku