MSc, Ing Vasilii Shapkin

Používateľský profil
MSc, Ing Vasilii Shapkin

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Institute of Botany, Plant Science and Biodiversity Centre, Slovak Academy of Sciences
Adresa:
Dubravska cesta 9,
84523, Bratislava
Slovensko