Bc. Lucia Dianová

Používateľský profil
Bc. Lucia Dianová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra fyziológie živočíchov, Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Adresa:
Tr. A. Hlinku 2,
949 76, Nitra
Slovensko

Príspevky

Vplyv polyfenolických biomolekúl na imunologický profil ejakulátu

Biotechnológie a potravinárske technológie
2021
100%
Hodnotenie príspevku