Ing. Peter Haluz

Používateľský profil
Ing. Peter Haluz

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Chemický ústav
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
841 04, Bratislava
Slovensko