Ing. Renáta Rusková

Používateľský profil
Ing. Renáta Rusková

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Ústav Polymérov SAV
Adresa:
Dúbravská cesta 9,
845 41, Bratislava
Slovensko

Príspevky

100%
Hodnotenie príspevku

Chiral knots display symmetry breaking in helical confinement

Molekulárna biológia a genetika
2021
100%
Hodnotenie príspevku
-
Hodnotenie príspevku