Ing. Mgr.art Jaroslava Frajová

Používateľský profil
Ing. Mgr.art Jaroslava Frajová

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Technická univerzita v Liberci
Adresa:
Studentská 1402/2,
461 17, Liberec
Česko