Mgr. Dominika Hajduchova

Používateľský profil
Mgr. Dominika Hajduchova

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej fyziológie
Adresa:
Malá Hora 4C,
03601, Martin
Slovensko