Ing. Petra Hnilicová PhD.

Používateľský profil
Ing. Petra Hnilicová PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
BioMed, JLF UK v Martine
Adresa:
Mala hora 4,
03601, Martin
Slovensko