RNDr. Katarína Dibdiaková PhD.

Používateľský profil
RNDr. Katarína Dibdiaková PhD.

Typ účastníka:
Pasívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Jesseniova lekárska fakulta UK
Adresa:
Malá Hora,
036 01, Martin
Slovensko