RNDr. Marek Hupian

Používateľský profil
RNDr. Marek Hupian

Typ účastníka:
Aktívny

Kontakt (pracovisko):

Plný názov Inštitúcie/Organizácie:
Katedra jadrovej chémie, PriF UK
Adresa:
Ilkovičova 6,
842 15, Bratislava
Slovensko
Záujmy: