jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to section

Artikulárny exsudát v periartroskopickom období

Discussion interaction
Overall design
Scientific work

Go to the discussion

Artikulárny exsudát v periartroskopickom období

Jozef Vojtaššák ml. 1,2 Jozef Vojtaššák 3,4,2 Veronika Vojtaššáková 5 Elena Podskočová 1

1Ortopedická ambulancia, Bratislava
2Clinica orthopedica, Bratislava
3Ortopedická ambulancia, Bratislava,
4SZU, Bratislava
5Ambulnacia všeobecného lekára pre dospelých, Bratislava
j.vojtassak@gmail.com

Úvod

Pri artroskopii kolena   s klinickou diagnózou dekompenzovaná gonartróza vykonávame často  rozsiahly debridement. Podľa lokálneho nálezu artroskopicky ošetrujeme artikulárnu chrupavku, subchondrálnu kosť, menisky, skrížené väzy, intraartikulárne pliky,  synoviálnu membránu. Radikálna rekonštrukčná abrázia podľa závažnosti stavu je spojená s perzistenciou periartroskopického artikulárneho výpotku. V práci analyzujeme výpotok kolenného kĺbu v zmysle klasifikácie, diagnostiky a diferenciálnej diagnostiky v súvislosti s operáciou kolena.

Materiál a metodika

Retrospektívne sme analyzovali 183 pacientov v časom rozmedzí 1.1.2014-30.6.2019, ktorým bola vykonaná artroskopická operácia s klinickou diagnózou dekompenzovaná gonartróza. Vek pacientov 40- 60 rokov. Podľa röntgenologickej klasifikácie Kellgren- Lawrence išlo o skupinu druhého a tretieho stupňa.  Pri artroskopii sme konštatovali rôzny stupeň poškodenia prakticky všetkých intraartikulárnych štruktúr. Okrem fyzikálneho vyšetrenia pacienta sme výpotky hodnotili makroskopicky a formou synovialogramu.

Výsledky

Exsudát pred artroskopickým ošetrení sme diagnostikovali u 66% (123) pacientov, z toho tri najčastejšie výpotok boli: serózny simplexný u 36% (44) pacientov, výpotok s detritom u 24% (30) pacientov, výpotok hemoragický u 13% (16) pacientov.

Exsudát 2 týždne po artroskopickým ošetrení sme diagnostikovali u 33% (60) pacientov, z toho tri najčastejšie výpotok boli: serózny simplexný u 45% (27) pacientov, výpotok s detritom u 18% (11) pacientov, výpotok hemoragický u 15% (9) pacientov. Ostatné typy výpotkom boli v menšom pomere.

Záver

Na základe našich výsledkom sonografia vykazuje dobrú diagnostickú výpovednú hodnotu na nami vybraných vyšetrovaných parametroch.

Artroskopiu  kolena indikujeme pri gonartróze ako kĺb zachovávajúcu operáciu,  symptomatickú operáciu,  paliatívnu operáciu za účelom oddialenia implantácie totálnej endoprotézy. Reálne očakávania od artroskopickej operácie sú obmedzené. Pacientom vysvetľujeme, že restitutio ad integrum nie je možné.

It appears that your web browser does not support PDF documents viewing

Discussion

Comment first
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer