jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to list

Ecology and Environmental Sciences

Control and protection of the environment, landscape and applied ecology, geographig-information systems, environmental and landscape engineering

Contributions per page
Author Title Abstract Presentation Rating
Mgr. Jana Valáriková PhD Identifikácia vibrií izolovaných zo slovenských vôd a determinácia ich faktorov virulencie Open Open
MVDr. Ľuboš Korytár PhD. Voľne žijúca avifauna ako súčasť kontaminovaného prostredia Open Open
MVDr. Ľuboš Korytár PhD. Semisynantropné druhy netopierov - biológia, ochrana a verejnozdravotné aspekty Open Open
MVDr. Ľuboš Korytár PhD. Sérologický monitoring West Nile vírusovej infekcie u spevavcov Drienovskej mokrade Open Open
RNDr. Martin Pizňak Allelopathy effect of aqueous lichen extract on germination of conifers Open Open
Mgr. Daniela Hlávková Nanoparticles in the aquatic environment Open Open
Mgr. Ivana Timková Vplyv ťažkých kovov na vznik rezistencie u pôdnych mikroorganizmov Open Open

1 / 1
Partners
General partner
Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer