RNDr. Jana Matejová PhD.

User profile
RNDr. Jana Matejová PhD.

User type:
Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Združená tkanivová banka
Address:
Trieda SNP 1,
040 11, Košice
Slovakia

Articles

Charakterizácia exozómov izolovaných z ľudskej plazmy

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
2021
100%
Article rating

Izolácia CD146+ mezenchymálnych kmeňových buniek z rôznych zdrojov

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2018
100%
Article rating

Štúdium interakcií nových akridinových hydrazidov s DNA a ich biologická aktivita

Bunkový metabolizmus, fyziológia, molekulárna biológia a genetika
2010
-
Article rating

Interakcie nových derivátov Braco-19 s DNA

Využitie inštrumentálnych metód v analýze biologicky významných látok
2011
-
Article rating