RNDr. Silvia Tyčiaková PhD.

User profile
RNDr. Silvia Tyčiaková PhD.

User type:
Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Ústav experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV
Address:
Dúbravská cesta 9,
845 05, Bratislava
Slovakia

Articles

Overexpression of TNFα induces premature senescence and mitochondrial dysfunctions in melanoma cells in vitro

Bunkový metabolizmus, fyziológia a patofyziológia, bioenergetika
2021
98%
Article rating