RNDr. Kristína Krochtová

User profile
RNDr. Kristína Krochtová

User type:
Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Katedra biochémie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Address:
Moyzesova 11,
040 01, Košice
Slovakia