jazyk / language:
Interactive Conference
of Young Scientists
Back to list

Cellular metabolism, physiology and pathophysiology, bioenergetics

Cellular and subcellular signaling and communication, metabolic pathways, dynamics, energetics and function of mitochondria, metabolic disorders, enzymology and kinetics, membrane processes, functions of organism, organs and organ systems, morphology

Contributions per page
Author Title Abstract Presentation Rating
Mgr. Dominika Mihaliková Kľúčová úloha α1AMPK v protekcii proti negatívnym účinkom hluku: Fyziologická aktivácia α1AMPK - dobrovoľný tréning Open Open
Mgr. Natália Andelová Kardioprotektívna stimulácia proteínov dýchacieho reťazca srdcových mitochondrií a mPTP v stave zníženej kyslíkovej utilizácie Open Open
Mgr. Lukáš Kunštek Srdcové mitochondrie v podmienkach kyslíkovej deprivácie: význam mPTP a membránového potenciálu v bioenergetike myokardu Open Open
RNDr. Silvia Tyčiaková PhD. Overexpression of TNFα induces premature senescence and mitochondrial dysfunctions in melanoma cells in vitro Open Open
Ing. Martina Poturnajova PhD. Genetic attenuation of Aldehyde dehydrogenase 1A3 upregulation in chemoresistant colorectal cell line is connected to a decline of neoplastic traits Open Open
Mgr. Denisa Mihalj Zníženie markerov inhibičných synapsií v dopaminergických oblastiach mozgu v modeli autizmu Open Open
Ing. Barbora Puzderová 3D bunkové modely tvorené kolorektálnymi nádorovými bunkami ako nástroj na sledovanie účinnosti terapie Open Open
MUDr. Michaela Karelová Proteíny systému opravy chybného párovania (nesúladu) DNA v normálnej sliznici hrubého čreva a v karcinóme hrubého čreva človeka Open Open
Mgr. Romana Záhumenská Príprava prvej slovenskej pluripotentnej kmeňovej bunkovej línie iALS-01 Open Open
Mgr. Barbora Boťanská Vplyv kvercetínu na matrixové metaloproteinázy v srdci v podmienkach patologických stavov spojených s rozvojom diabetu a toxicity vyvolanej účinkami doxorubicínu Open Open
Bc. Samuel Sabanoš Biometrická analýza znakov očnej dúhovky u probandov v príbuzenskom vzťahu Open Open
MUDr. Silvia Fečíková Karbonická anhydráza IX ako potenciálny biomarker pleurálnych mezoteliómov Open Open
RNDr. Petra Adamková Fekálna mikrobiálna transplantácia - terapia s veľkým potenciálom a mnohými výzvami Open Open
Mgr. RNDr. Lenka Jánošíková PhD. Úloha minimálneho ter operónu Escherichia coli v autoagregácii Open Open
Bc. Samuel Vavrek Hormóny asociované s mužskou neplodnosťou Open Open
Bc. Petra Sabová Ukazovatele rizika vzniku kardiovaskulárnych ochorení u žien Open Open
Mgr. Lenka Trnková Establishment of chemotherapy-resistant breast cancer cell lines Open Open
RNDr. Matúš Sýkora Odpoveď srdca na objemové preťaženie vyvolané aortokaválnou fistulou a možná kardioprotekcia angiotenzínom (1-7) Open Open
RNDr. Zuzana Dzurjašková Model ventrálneho kaudálneho nervu potkana: kvantifikačná štúdia motoneurónov v mieche Open Open
Mgr. Lea Kissová Mechanizmus aktivácie vápnikovej pumpy SERCA látkou CDN1163 – hypotéza a teoretická predikcia Open Open

Next page »
1 / 2
Partners
General partner

Partners
Special thanks
Media partners
Inzercia zadarmo
Organizer