Biotechnológie a potravinárske technológie

Biotechnology and food technology

Klasické biotechnologické procesy, inovatívne prístupy v biotechnológiách, potravinárskom priemysle a poľnohospodárstve, bioremediácie, funkčné potraviny, geneticky modifikované potraviny, kvalita a autenticita potravín, výživa a ochrana zdravia

DIPLOMY