PharmDr. Nikola Chomaničová

User profile
PharmDr. Nikola Chomaničová

User type:
Active

Contact (workplace):

Full name of the Institute/Organisation:
Vedecký park UK
Address:
Ilkovičova 8,
841 04, Bratislava
Slovakia

Articles

Analýza transkripčného faktora MEF2C v ľudských srdcových fibroblastoch po atorvastatínovej intervencii in vitro

Organická, bioorganická a farmaceutická chémia, farmakológia a toxikológia
2021
96%
Article rating