jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Účinok slabej elektrickej stimulácie na regeneráciu oligodendrocytov a funkčnú obnovu miechy po traumatickom poškodení u potkanov

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Schovať hodnotenia

Prejsť do diskusie

Účinok slabej elektrickej stimulácie na regeneráciu oligodendrocytov a funkčnú obnovu miechy po traumatickom poškodení u potkanov

Mária Bačová 1 Katarína Bimbová 1 Nadežda Lukáčová 1 Ján Gálik 1

1Neurobiologický ústav Biomedicínskeho centra SAV, Košice, Slovensko
bacova@saske.sk

Dlhodobá elektrická stimulácia sa bežne využíva pri liečbe neuropatickej bolesti a ochorení centrálneho nervového systému, no jej terapeutický potenciál je známy aj pri liečbe poškodení nervového tkaniva. Pri traumatickom poškodení miechy (SCI) dochádza v tkanive k závažným patologickým zmenám, ktoré vedú k progresívnej bunkovej smrti a masívnemu zápalu. Jedným z následkov je aj výrazné poškodenie oligodendrocytov, a s tým spojený úbytok myelínu ktorý umožňuje správne šírenie akčného potenciálu nervovými vláknami. Z toho dôvodu bol v experimentoch analyzovaný vplyv stimulácie oscilujúcim elektrickým poľom (OF stimulácia; 50µA) na regeneráciu oligodendrocytov a zachovanie integrity tkaniva miechy po poškodení u laboratórnych potkanov. Trauma miechy bola experimentálnym zvieratám vykonaná v hrudníkovej oblasti (Th9) kompresným zariadením (40g závažie; 15 min). Elektrická stimulácia bola zabezpečená prostredníctvom unikátneho mikrostimulátora implantovaného do epidurálneho priestoru nad a pod miestom poškodenia, hneď po vykonaní SCI. Predošlé výsledky nášho laboratória poukázali na výrazné neuroprotektívne účinky OF stimulácie v experimentoch s 4 týždňovou dobou stimulácie (1). Na základe týchto dát bola aktívna doba stimulácie predĺžená na 8 týždňov. Experimentálne zvieratá boli rozdelené do troch experimentálnych skupín: SCI – zvieratá s kompresným poškodením miechy; OFS+SCI – zvieratá po poškodení miechy a implantácii OF stimulátora; nOFS+SCI – zvieratá po poškodení miechy a implantácii nefunkčného OF stimulátora. Počas 8 týždňového intervalu bola funkčná obnova miechy u zvierat analyzovaná pomocou motorických aj senzorických behaviorálnych testov. Výsledky histologických, a imunohistochemických analýz poukázali na výrazné zmeny v počte aj denzite oligodendrocytov  po OF stimulácii, v porovnaní so zvieratami bez stimulácie. Aj dáta z behaviorálnych testov potvrdili neuroregeneračný potenciál tejto terapeutickej metódy.

Táto práca vznikla s podporou grantov VEGA č. 2/0098/20; APVV 15/0766 a SF EU ITMS-26220220185; ITMS-313011D103; ITMS-26220220202.
Bacova et al., J Neurocsi Meth, 2019; 311:102-110
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ