Nájdi v sebe vedca

 

 

Priviesť deti k vede a získať ich záujem je cieľom projektu "Nájdi v sebe vedca" organizovaného štyrmi ústavmi Slovenskej akadémie vied a základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave.

Projekt odštartoval v roku 2017 a pokračoval aj v roku 2018. V rámci projektu žiaci ZŠ interaktívnou formou získali doplňujúce informácie "zo života vedy", ktoré priamo nadväzujú na učebné osnovy technickej výchovy, fyziky, biológie a chémie.

Z projektu vzišlo občianske združenie All4Science, o.z. Vzniklo na jar v roku 2018 a jeho cieľom je hlavne zvyšovať povedomie o vede, aktívne pristupovať k propagácii vedy smerom k verejnosti a zábavnou formou prezentovať vedu žiakom základných a stredných škôl.

All4science, o.z. ponúka aktivity pre školy priamo v rámci vyučovacieho procesu v predmetoch ako chémia, fyzika, technická výchova a biológia prostredníctvom zábavných experimentov. Pokúkame aj mimoškolské aktivity formou krúžkov alebo workshopov a denných táborov pre deti, kde sa deti/žiaci/študenti primeranou formou zoznámia s vedou.

Našim cieľom je podporiť kreatívne myslenie a zvýšiť záujem o vyššie spomenuté predmety a súvisiace vedné odbory a to prostredníctvom prirodzenej zvedavosti u detí.