O nás

Občianske združenie  PREVEDA

Občianske združenie PREVEDA vzniklo spojením ľudí, ktorí majú snahu pretvárať spoločnosť, v ktorej žijeme a v čo najväčšej miere prispieť k jej zlepšeniu, poukázať na jej nedostatky a spoločne s Vami sa pokúsili ich riešiť. Vieme, že táto cesta nie je jednoduchá a často nekonečná. Snahou nás všetkých je však prejaviť úsilie a aktivity, ktoré budú smerovať k Vašej i našej spokojnosti.

Radi by sme Vám napomohli v realizácii Vašich plánov, lebo Vaše plány sú našou prioritou. Budeme nápomocní v oblasti vzdelávania, kultúry, osvety, sociálnej výchovy. Máme ambície osloviť prevažne mladšiu generáciu, ľudí ktorí majú podobné zmýšľanie a už v rannom veku im napomôcť k ich osobnému rozvoju, k ich budúcemu úspechu, vzdelaniu a všeobecnému prehľadu, na čo najvyššej úrovni. Naše aktivity budú smerovať prevažne do regiónov, ktoré s istotou našu pomoc očakávajú. Máme snahu skvalitniť život v tých častiach Slovenska, kde sa akoby zastavil čas, kde modernizácia a kvalita života dostali červenú. Pokúsime sa orientovať naše aktivity na sociálne slabšie skupiny, aby sme uľahčili ich začlenenie do spoločnosti. Máme skúsenosti v oblasti kultúry, ktoré radi využijeme k  zachovaniu pôvodných ľudových tradícií a tvorivosti.

 

STANOVY OZ PREVEDA

ČLENOVIA OZ PREVEDA

Ing. Miroslav Ferko, PhD.   
Predseda Občianskeho združenia PREVEDA     

Ústav pre výskum srdca, CEM SAV, v.v.i.

Ing. Pavol Farkaš, PhD.   
Občianske združenie PREVEDA

Chemický Ústav, SAV, v.v.i.

Ing. Ján Vagaský  
Občianske združenie PREVEDA

bezpečnostný inžinier

Ing. Milan Valach, PhD.   
Občianske združenie PREVEDA

biotechnológ

Mgr. Miroslava Ferková  
Občianske združenie PREVEDA

pedagóg

Mgr. Art Jozef Lednický  
Občianske združenie PREVEDA

multiinštrumentalista, ľudová hudba, SĽUK     

Mgr. Dagmar Litterová  
Občianske združenie PREVEDA

Mgr. Ľuboš Littera  
Občianske združenie PREVEDA