Kreatívna veda

 

Zážitková výučba, zábavné experimenty, nové poznatky, tréning analytického a kritického myslenia, to všetko je Kreatívna veda

viac informácii o našich aktivitách nájdete na stránke: www.kreativnaveda.sk