Projekty

Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov

Medzi každoročné projekty OZ Preveda patrí Prvá Interaktívna Konferencia Mladých Vedcov, ktorej vyvrcholením je odborný seminár, usporiadaný pri príležitosti slávnostného ukončenia konferencie, spojený s udelením cien víťazom samotnej Interaktívnej konferencie.

 

Kreatívna veda

Zážitková výučba, zábavné experimenty, nové poznatky, tréning analytického a kritického myslenia, to všetko je Kreatívna veda. viac info na: www.kreativnaveda.sk

 

Časopis FOLKLÓR

Najnovším projektom OZ PREVEDA je na Slovensku unikátny a jedinečný časopis pod príznačným názvom FOLKLÓR. Časopis je hodnoverným odrazom kvality a úrovne rozvoja kultúrneho a umeleckého života. Je určený  nie len pre priaznivcov kultúrneho a spoločenského života, folklóru, ľudovej piesni, spevu a tanca, ale i pre všetkých Vás, ktorí máte tendencie kultúrne a spoločensky rásť, nakoľko oblasť umeleckej a kultúrnej tvorby patrí medzi základný všeobecný prehľad či už pre bežného čitateľa, alebo čitateľa so vzdelaním profesijne blízkym tejto oblasti.

 

Občianske Združenie PREVEDA sa pravidelne venuje charitatívnym projektom

  • Medzi najvýznamnejšie patrí projekt financovaný ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny: Rekondično-integračný pobyt pre zrakovo postihnutú mládež
  • Charitatívny projekt  „Operácia vianočné dieťa“ v spolupráci s  organizáciou Samaritan's Purse
  • Materiálna zbierka
  • Dotazník o správnej životospráve V rámci kampane pri príležitosti medzinárodného dňa srdca