Konferenčný poplatok

 

Pre úhradu konferenčného poplatku prosím vyplňte priložený formulár. Na základe vyplnených údajov vám zašleme faktúru na úhradu. 

Poprosíme vás, pred fakturáciou si skontrolujte či ste v prípade, že to vaša organizácia vyžaduje, odovzdali na vaše materské pracovisko objednávku

Tešíme sa na vaše príspevky!

FORMULÁR PRE FAKTURÁCIU