Crohnova choroba detí a možnosti jej ovplyvnenia prírodnými polyfenolovými látkami - pilotná štúdia

Crohnova choroba detí a možnosti jej ovplyvnenia prírodnými polyfenolovými látkami - pilotná štúdia

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia