Génové polymorfizmy angiotenzín konvertujúceho enzýmu a transportéra pre serotonín u ľudí s ischémiou mozgu a depresiou

Génové polymorfizmy angiotenzín konvertujúceho enzýmu a transportéra pre serotonín u ľudí s ischémiou mozgu a depresiou

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia