Hodnotenie aktivity 11ß-hydroxysteroid dehydrogenázy 1 u pacientiek s reumatoidnou artritídou po podaní kortizon acetátu na systémovej a lokálnej úrovni

Hodnotenie aktivity 11ß-hydroxysteroid dehydrogenázy 1 u pacientiek s reumatoidnou artritídou po podaní kortizon acetátu na systémovej a lokálnej úrovni

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
87%
Prevedenie (dizajn)
93%
Diskusná interakcia
80%
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Renáta Belková80%80%100%
RNDr. Beáta Baranová PhD.100%100%100%
Martin Benej80%100%40%

Diskusia