Identifikácia chemickej kontaminácie vo vodnej vzorke pomocou kvapalinovej chromatogafie s hmotnostnou spektrometriou počas 2nd NATO mixed samples laboratory exercise

Identifikácia chemickej kontaminácie vo vodnej vzorke pomocou kvapalinovej chromatogafie s hmotnostnou spektrometriou počas 2nd NATO mixed samples laboratory exercise

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia