Imunomodulačné vlastnosti semisyntetických oligomanozid-BSA konjugátov ako potenciálnych kandidátov antikandidovej vakcíny

Imunomodulačné vlastnosti semisyntetických oligomanozid-BSA konjugátov ako potenciálnych kandidátov antikandidovej vakcíny

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia