Kalusové kultúry mäty priepornej ako zdroj sekundárnych metabolitov v podmienkach in vitro

Kalusové kultúry mäty priepornej ako zdroj sekundárnych metabolitov v podmienkach in vitro

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia