Somatická embryogenéza Pinus nigra Arn.: testovanie embryogénnych línií a výber vhodného kultivačného média

Somatická embryogenéza Pinus nigra Arn.: testovanie embryogénnych línií a výber vhodného kultivačného média

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia