Transformačná aktivita novoobjavenej mutácie v RET proto-onkogéne v súvislosti s MEN 2A syndrómom

Transformačná aktivita novoobjavenej mutácie v RET proto-onkogéne v súvislosti s MEN 2A syndrómom

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia