Vplyv ketamín-xylazínovej a pentobarbitalovej anestézie na srdcovo-frekvečnú variabilitu u potkana kmeňa Wistar v závislosti na cykle striedania sa svetla a tmy

Vplyv ketamín-xylazínovej a pentobarbitalovej anestézie na srdcovo-frekvečnú variabilitu u potkana kmeňa Wistar v závislosti na cykle striedania sa svetla a tmy

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia