Vplyv nízkomolekulových ligandov - tetralónov na DNA

Vplyv nízkomolekulových ligandov - tetralónov na DNA

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia