Vplyv skladovania izolovaných membrán erytrocytov pri rôznych teplotách na ich membránovú fluiditu

Vplyv skladovania izolovaných membrán erytrocytov pri rôznych teplotách na ich membránovú fluiditu

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia