Zmeny génovej expresie vápnikovej pumpy (SPCA1) sekréčnych ciest v nervovom tkanive potkana vyvolané ischemickým preconditioningom

Zmeny génovej expresie vápnikovej pumpy (SPCA1) sekréčnych ciest v nervovom tkanive potkana vyvolané ischemickým preconditioningom

Celkové hodnotenie

Vedecká práca
Prevedenie (dizajn)
Diskusná interakcia
PoužívateľVedecká prácaDizajnDiskusná interakcia
Príspevok ešte nebol hodnotený

Diskusia