Investujte svoje 2% do vzdelávania.

Investujte svoje 2% do vzdelávania.

Dovoľte, aby sme Vás oslovili s prosbou o poukázanie 2% z Vašej dane z príjmu občianskemu združeniu PREVEDA.

Venovaním týchto prostriedkov podporíte naše úsilie a snahu pracovať na zaujímavých projektoch v oblasti vzdelávania, prioritne inovácii Interaktívnej Konferencie, ale i v oblasti
kultúry a sociálnej podpory v súlade s našimi stanovami. Radi uvítame aj Vaše námety a pokúsime sa ich zrealizovať.