Otvorená sekcia pre študentov

Otvorená sekcia pre študentov

Sekcia venovaná študentom bakalárskeho a magisterského štúdia VŠ na prezentáciu ich práce, resp. čiastočných výsledkov už počas vysokoškolského štúdia s možnosťou zúčastniť sa širšej odbornej diskusie. Tematicky nie je sekcia členená kvôli možnosti prezentácie prác zo širokého spektra oblastí výskumu, to znamená „ring voľný“