jazyk / language:
INTERAKTÍVNA KONFERENCIA
MLADÝCH VEDCOV
Späť do sekcie

Zmeny relatívnej expresie mikroRNA u pacientov s terminálnym stavom srdcového zlyhania

Diskusná interakcia
Celkové prevedenie (dizajn)
Vedecká práca
Zobraziť všetky hodnotenia

Prejsť do diskusie

Zmeny relatívnej expresie mikroRNA u pacientov s terminálnym stavom srdcového zlyhania

Nikoleta Hulajová 1

1IV.interná klinika UNB, Bratislava, Slovenská republika
hulajova.nika@gmail.com

Srdcové zlyhávanie v podobe chronického stavu je terminálny patologický stav, ktorý v jednotlivých prípadoch končí náhradou srdcového svalu, či už mechanickou podporou alebo transplantáciou. V rámci klinických diagnostických postupov je zložité predikovať a stratifikovať vývoj jednotlivých pacientov, preto je zavedenie nových biomarkerov vysoko žiadúce. Takou skupinou by mohli byť mikroRNA, malé 21-25 nukleotidov dlhé RNA, ktoré boli prvotne popísané v osemdesiatych rokoch.

Desaťročia trvajúci výskum jednoznačne ukázal ich významnosť v rôznych typoch kardiovaskulárnych ochorení, kde ich zmena expresie signifikantne moduluje funkcie génov alebo proteínov. Naša práca sa preto opiera o hypotézu,  že zmenené relatívne hladiny expresie špecifických mikroRNA by mohli predikovať stav ochorenia srdca.

Cieľom našej práce je preto sledovať expresie mikroRNA (miR-1, miRN-16, miR-23a, miR-26a miR-133a, miR-208a, miR-208b, miR-499) v ľavej komore myokardu  explantovaného srdca pacientov podstupujúcich transplantáciu.

V našej práci sme sledovali expresie ôsmych druhov mikroRNA (miR-1, miRN-16, miR-23a, miR-26a miR-133a, miR-208a, miR-208b, miR-499), pričom sme ich expresiu porovnávali s expresiou  myozínových izoforiem génov MYH6, MYH7 a MYH7B.

V našej analýze sme potvrdili vzťahovú reguláciu svalovo-špecifických mikroRNA-208a, mikroRNA-208b a mikro-RNA-499 s myozínovými izoformami génov MYH6, MYH7 a MYH7B. Relatívna expresia génu MYH6 (HTx 0,29±0,2 vs kontrola 1,2±0,8)  a mikroRNA-208a (HTx 0,6±0,7 vs kontrola 1,1±0,6) poklesla oproti kontrolným vzorkám, avšak zaznamenali sme nárast relatívnej expresie génov MYH7 (HTx 1,12±0,5 vs kontrola 7,9±2,4) a MYH7B (HTx 1,1±0,4 vs kontrola 6,7±2,7) a kontrastný pokles relatívnej expresie mikroRNA-208b (HTx 0,7±0,6 vs kontrola 1,0±0,3) a mikroRNA-499 (HTx 0,7±0,4 vs kontrola 1,0±0,3). Identifikácia signifikantných zmien expresie mikroRNA s cieľovými génmi by sa mohla stať novou špecifickou diagnostickou možnosťou chronického srdcového zlyhávania pacientov, hoci molekulárna signálna prepojenosť má zatiaľ veľa otvorených otázok a problémov.

Táto práca vznikla s podporou APVV-18-0103 a APVV-14-0416.
Zdá sa, že Váš internetový prehliadač nepodporuje prehliadanie PDF dokumentov.
Pre zobrazenie súboru je potrebné maš nainštalovaný Adobe Reader.

Diskusia

Diskusia je zatiaľ prázdna, buďte prvý komentujúci
Naši partneri
Generálny partner

Partneri
Špeciálne poďakovanie
Mediálni partneri
Inzercia zadarmo
Usporiadateľ